Проекти

Проект „Светът е оцелял, защото се е смял”

Финансиран по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското изкуство” на НФК.

Проект „Не на омразата”

Финансиран по Програма „Социално ангажирани изкуства” на НФК

Проект „Фестивал на светлината“

Финансиран по програма „Подкрепа за частни организации в областта на любителското изкуство`21 ” на НФК

Проект „Градски парк на миниатюрите – Мини Габрово”

Финансиран по програма „Култура” на Община Габрово, 2021 г.

Проект „Габрово – 160 години творчески град”

Финансиран по програма „Култура” на Община Габрово, 2020 г.

Проект „Карнавални маршрути”

Финансиран по програма „Мобилност ’19” от НФК

Проект „Добрият пример”

Финансиран по програма „Младежки дейности” на Община Габрово, 2019 г.

Проект „Пътят на гайтана. От чарка до холограмата.”

Финансиран по програма „Културно наследство ’19” на НФК

Проект „Съботни евъргрийни с музиката на Европа”

Финансиран по програма „Култура ’2018” на Община Габрово