Проекти

Проект „Светът е оцелял, защото се е смял”

Финансиран по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското изкуство” на НФК.

Проект „Фестивал на светлината“

Финансиран по програма „Подкрепа за частни организации в областта на любителското изкуство`21 ” на НФК