Проект „Карнавални маршрути”

Финансиран по програма „Мобилност ’19” от НФК

Период
11.2019 - 03.2020
Финансиране
НФК
Свързан пост
N/A

Карнавалът в Габрово и тези при съседите в Северна Македония и по-точно във Вевчани и Струмица имат дълга традиция, но партньорство между тях липсва. Затова си поставихме за цел да развием културния обмен и да положим основите на трайни партньорства между трите карнавала.

Проектът „Карнавални маршрути” ни даде възможност за споделянето и обмен на добри практики в организирането, провеждането и модернизацията на карнавалната традиция, както и за популяризиране на хумора и сатирата като запазената марка на Габрово и Вевчани. Срещите дадоха началото и на партньорство между културни организации и институции от трите карнавални центъра.