Проекти

Проект „Градски парк на миниатюрите – Мини Габрово”

Финансиран по програма „Култура” на Община Габрово, 2021 г.

Проект „Габрово – 160 години творчески град”

Финансиран по програма „Култура” на Община Габрово, 2020 г.