Проект „Добрият пример”

Финансиран по програма „Младежки дейности” на Община Габрово, 2019 г.

Период
09.2019 - 11.2019
Финансиране
Община Габрово
Свързан пост
N/A

Водени от разбирането, че опитите за възпитание с думи и наставления невинаги постига резултат, решихме да покажем добрия пример. И тъй като най-често младите хора се стремят да подражават на свои връстници и съученици, в рамките на проекта показахме и разказахме за постъпките на онези от тях, които са достойни да бъдат следвани.

В проекта включихме младежките организации, работещи с доброволци, които ни партнираха в търсенето на добрите примери. Представихме тези положителни истории чрез съвременните средства във визуалните изкуства.

Тагове

Няма избрани тагове