Народно Читалище

"Будителите 2017"

6+

години

11+

състава

15+

проекта

20+

събития

10+

награди

Да се представим накратко

Ние, от Народно читалище „Будителите – 2017“, сме хора, съпричастни с духовното развитие на Габрово – града, в който живеем, обичаме и работим. Създадохме читалището години след като бяхме сформирали своя общност в „Клуб на будителите“ и той прерасна в читалище, чийто фокус са достиженията на нашите възрожденци, просветители и благодетели, издигнали селището край Янтра.

Дейности

Народно Читалище „ Будителите 2017” в гр. Габрово е самоуправляващо се културно-просветно и духовно средище – сдружение на населението от община Габрово, което изпълнява и държавни културно-просветни задачи. Изградено и работи на принципа на демократизма и доброволността

Актуално от блога ни

Тук е мястото, на което ще намерите най-актуалната информация за всичко, случващо се при нас.