За нас

Начало

Ние, от Народно читалище „Будителите – 2017“, сме хора, съпричастни с духовното развитие на Габрово – града, в който живеем, обичаме и работим. Създадохме читалището години след като бяхме сформирали своя общност в „Клуб на будителите“ и той прерасна в читалище, чийто фокус са достиженията на нашите възрожденци, просветители и благодетели, издигнали селището край Янтра. Така от 2014 г. насам работим за превръщане на общността в публичен фактор и следваме целта да създаваме, опазваме и разпространяваме духовни ценности, да развиваме творческите способности и да задоволяваме културните интереси на жителите на Габрово.

Цели и приоритети

Осъзнавайки своите цели и приоритети, както и тези на цялата читалищна общност, участваме във формирането на стойностна политика в областта на културата и имаме принос във възпитаването на активна творческа и гражданска позиция, както в средите на създателите, така и сред потребителите на културни продукти

Усилията ни са свързани с:

утвърждаването на национално самосъзнание;

разширяване на познанията на публиката и приобщаването и’ към ценностите и постиженията на културата, изкуството и науката.

Народно читалище „Будителите – 2017“ съдейства за издирване, обогатяване и възпроизвеждане на народната традиция в различните й аспекти, като в същото време работи в подкрепа на градските вкусове и традиции в областта на изкуството и на алтернативните форми на артистична изява.

Седалище

Седалище на Читалището е сградата на някогашното училище „Николай Палаузов“, построено през 1872 г.

Зданието ни беше предоставено за 10-годишно безвъзмездно ползване с решение на Общински съвет – Габрово от 27 май 2021 г. Така общността ни влезе в най-стария габровски квартал „Шести участък“ – административен, просветен и търговско-занаятчийски център в миналата битност на селището.

В тази сграда с каменни основи, която разполага с равен двор, репетират и се изявяват читалищните състави и изпълнители, посрещаме гостуващи артисти, организираме фестивали и творчески срещи. Работим за вписването на пространството в живота на местните жители и развитието му като алтернативна сцена за събития в сърцето на града.