Проекти

Проект „Фестивал на светлината“

Финансиран по програма „Подкрепа за частни организации в областта на любителското изкуство`21 ” на НФК

Проект „Градски парк на миниатюрите – Мини Габрово”

Финансиран по програма „Култура” на Община Габрово, 2021 г.