Проекти

Проект „Светът е оцелял, защото се е смял”

Финансиран по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското изкуство” на НФК.

Проект „Карнавални маршрути”

Финансиран по програма „Мобилност ’19” от НФК