Проект „Фестивал на светлината“

Финансиран по програма „Подкрепа за частни организации в областта на любителското изкуство`21 ” на НФК