Проект „Градски парк на миниатюрите – Мини Габрово”

Финансиран по програма „Култура” на Община Габрово, 2021 г.

Период
06.2021 - 11.2021
Финансиране
Община Габрово
Свързан пост

Към вече създадените умалени модели на емблематични сгради в Габрово беше допълнен още един макет, който пресъздава някогашно Габрово, от края на 18 и началото на 19 век, с улиците и къщите на стария квартал „Шести участък“.

Макетът е с внушителни размери – 200 cм. на 110 см.