Проекти

Проект „Карнавални маршрути”

Финансиран по програма „Мобилност ’19” от НФК

Проект „Добрият пример”

Финансиран по програма „Младежки дейности” на Община Габрово, 2019 г.

Проект „Пътят на гайтана. От чарка до холограмата.”

Финансиран по програма „Културно наследство ’19” на НФК