Проекти

Проект „Светът е оцелял, защото се е смял”

Финансиран по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското изкуство” на НФК.

Проект „Не на омразата”

Финансиран по Програма „Социално ангажирани изкуства” на НФК

Проект „Фестивал на светлината“

Финансиран по програма „Подкрепа за частни организации в областта на любителското изкуство`21 ” на НФК

Проект „Карнавални маршрути”

Финансиран по програма „Мобилност ’19” от НФК

Проект „Пътят на гайтана. От чарка до холограмата.”

Финансиран по програма „Културно наследство ’19” на НФК