Проекти

Проект „Габрово – 160 години творчески град”

Финансиран по програма „Култура” на Община Габрово, 2020 г.

Проект „Карнавални маршрути”

Финансиран по програма „Мобилност ’19” от НФК

Проект „Пътят на гайтана. От чарка до холограмата.”

Финансиран по програма „Културно наследство ’19” на НФК