Проект „Не на омразата”

Финансиран по Програма „Социално ангажирани изкуства” на НФК

Период
11.2022 - 11.2023
Финансиране
НФК
Свързан пост

Чрез средствата на документалния театър беше създаден културен продукт, който имаше терапевтичен ефект за създателите си и превантивен за публиката. За драматургична основа бяха използвани действителните житейски преживявания на резидентите от Терапевтичен център „Св. Илия”.

Изработените клипове с лични истории бяха публикувани в социалните мрежи, за да достигнат до по-широка аудитория и да ангажират вниманието на младата аудитория, отново с превантивна цел.

Ръководители на художествените състави към читалището се включиха в седмичния график на резидентите с различни по вид занимания по изкуства.