Проект „Светът е оцелял, защото се е смял”

Финансиран по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското изкуство” на НФК.

Период
11.2022 - 11.2023
Финансиране
НФК
Свързан пост

Проектът „Светът е оцелял, защото се е смял” имаше за цел след трудните години за съставите, занимаващи се с любителско изкуство, в които ограничителните мерки на практика ги лишиха от изява, да ги окуражим и да им окажем подкрепа.

Избрахме да разкрием хумора в песните, танците и обичаите на предците ни, заради нагласата на местната общност, а и на гостите на града, именно Габрово да дава сцена на хумористичното изкуство като град, спечелил славата си на „столица на хумора“.

За популяризиране на постиженията на самодейците представихме в читалищния двор концерт-спектакъл с участието на всички състави, които гостуваха и в градски квартали и малки населени места в Общината. С част от проектното финансиране бяха закупени и народни носии.