Проект „Пътят на гайтана. От чарка до холограмата.”

Финансиран по програма „Културно наследство ’19” на НФК

Период
06.2019 - 06.2020
Финансиране
НФК
Свързан пост
N/A

Гайтанджийството през 19 и началото на 20 век носи на Габрово славата на Българския Манчестър, а днес този занаят е общо споделено културно наследство и уникален ресурс за развитието на региона. Той е символ на предприемчивия дух на габровеца.

Ето защо предложихме и спечелихме финансиране за изпълнение на иновативен проект с включено изследване с цел да реконструира, съхрани и популяризира по достъпен и интерактивен начин, чрез използване на дигитални технологии, изгубени и застрашени от изчезване знания и умения. Чрез холограма показваме работа с чарк, изработка на гайтан и на украса с гайтан, признати и споделени от общността като културна ценност.