Любителско творчество без граници и брегове

Започнаха сценичните изяви на самодейците от НЧ ”Будителите 2017” по проект, финансиран по програмата за подкрепа на любителското творчество