Проект „Карнавални маршрути”

Финансиран по програма „Мобилност ’19” от НФК