Проект „Пътят на гайтана. От чарка до холограмата.”

Финансиран по програма „Културно наследство ’19” на НФК